Agir - solidarité


Noodhulp aan Mozambique La région flamande au secours du Moçambique

samedi 12 juillet 2003

Op voorstel van Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Patricia CEYSENS, keurde de Vlaamse regering een subsidie van 357.459 euro goed voor voedselhulp aan het noodlijdende Mozambique.

Op 16 december 2002 lanceerde het World Food Programme(WFP) de Africa Hunger Alert-campagne om 38 miljoen mensen te redden die bedreigd zijn met de hongerdood. De Verenigde Naties bevestigen dat de toestand in Mozambique erger is dan verwacht. 1,4 miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp. Bovendien heeft de bevolking in het noorden van het land te kampen met een cholera- epidemie. Daarbovenop werd in maart van dit jaar Mozambique opnieuw zwaar getroffen door de cyclonen Japhet en Delphina. De moeizaam aangeplante gewassen werden volledig vernietigd. De vzw Rode Kruis-Vlaanderen

Internationaal krijgt nu een susidie om, eerst en vooral, bij te dragen aan de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkings- groepen. De hulp wordt geconcentreerd in twaalf zwaar getroffen districten in de provincies Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza en Maputo. Het project wil daarnaast ook de ernstige ondervoeding aanpakken door het bieden van voedselhulp, het verbeteren van de toegang tot drinkbaar water en het installeren van sanitaire voorzieningen.

Verder wil het project de cyclus van mislukte oogsten doorbreken door opleiding en vorming. Ten slotte omvat het project het verlenen van informatie rond de meest voorkomende ziektes, zoals malaria, cholera, diarree en HIV/AIDS.

persinfo : Lorin Parys, woordvoerder van minister Ceysens - tel. 02 553 12 39 e-mail : lorin.parys@vlaanderen.be source : Vlaanderen General List

samedi 12 juillet 2003

A la demande du ministre flamand des Affaires extérieures, Patricia Ceysens, le gouvernement flamand a accordé un subside de 357.459 € destiné à l'aide alimentaire au Moçambique. Le 16 décembre 2002 le World Food Programme (WFP) a lancé la campagne Africa Hunger Alert avec comme but de sauver 38 millions de personnes qui risquent de mourir de faim. Les Nations Unies confirment que la situation au Moçambique est pire que prévu.

1,4 millions de gens dépendent de l'aide alimentaire. En plus la population dans le Nord du pays doit faire face à une épidémie de choléra. En plus, au mois de mars de cette année, le pays a souffert des cyclones Japhet et Delphina. Les plantations ont été totalement détruites.

L'asbl Croix Rouge de Flandre reçoit maintenant une subside pour, en premier lieu, assurer l'alimentation des populations les plus vulnérables. L'aide est concentrée dans 12 districts largement touchés dans les provinces de Tete, Sofala, Manica, Inhambane, Gaza et Maputo. En outre, le projet veut aussi s'attaquer à la grave sous-alimentation par l'aide alimentaire, l'amélioration d'accès à l'eau potable et l'installation de sanitaires.

Le projet veut rompre le cercle vicieux des récoltes qui échouent par le biais d'une formation. Enfin, le projet consiste aussi en une formation sanitaire sur les maladies les plus courantes, comme la malaria, le choléra, la diarrhée et le SIDA.

Source : Vlaanderen General List, 04 July 2003 13 :45 persinfo : Lorin Parys, woordvoerder van minister Ceysens - tel. 02 553 12 39 e-mail :lorin.parys@vlaanderen.be

links :

World Food Program

Africa hunger alert

Rode Kruiz Vlaanderen